Aktuellt från kulturnämnden 6 februari 2013

Kort information om kulturnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 6 februari 2013.

2013-02-06

Gemensam regional strategi för KKN i Skåne

Regionala tillväxtnämnden och Region Skånes kulturnämnd har tagit beslut om en gemensam strategi för kulturella och kreativa näringar (KKN). Strategin betonar såväl insatser för att skapa goda förutsättningar för kulturella och kreativa näringar, som initiativ och åtgärder för att stärka och främja företag inom näringarna.
Läs mer om KKN och strategin

Staten satsar 1 miljon på Region Skånes utveckling av bibliotek som kulturhus

Statens kulturråd (KUR) beslutade vid sammanträdet den 30 januari 2013 att tilldela Region Skåne l miljon kronor för utveckling av bibliotek som kulturhus, bedömningen är att satsningen är särskilt positiv för att öka tillgängligheten till kultur.
Läs mer statens satsning

Konstens vecka för barn och unga

Kulturnämnden har gett Moderna Museet Malmö i uppdrag att bygga grunden för en festival under 2013. Utvecklingsarbetet inrymmer även förslag på framtida organisation och hemvist för festivalen. Statens kulturråd beviljade i oktober 2012 Region Skåne 800 000 kronor för att skapa en bildkonstfestival med fokus på barns och ungas möte med modern och samtida konst.
Läs mer om konstveckan

För mer information om dagordning och handlingar

 • Sidan uppdaterad
  2013-02-06 av malin.selin@skane.se
  Faktaägare: Cecilia Palmkvist
 • Kontakta Region Skåne

  • Postadress: Region Skåne
   291 89 Kristianstad
   Besöksadress: Västra Storgatan 12, Kristianstad
  • Telefon: 044 - 309 30 00
  • Om cookies