Bildkonst och form i Skåne

Skåne är en av landets starkaste bildkonst- och formregioner.  Här finns flera nationellt och internationellt kända institutioner samt en mångfald konsthallar, gallerier och yrkesverksamma konstnärer med tydlig inriktning mot samtidskonst.
 
Flera konsthallar drivs kommunalt och har bred utställningsverksamhet. Här finns också curators- och konstnärsdrivna utställningsrum med uppmärksammade verksamheter inriktade på internationellt utställningsarbete och bildkonstperformance samt ett flertal konst- och konstfrämjande organisationer t.ex. Konsthantverkscentrum Skåne och Konstfrämjandet Skåne som har regionalt verksamhetsstöd. I Skåne finns också fem kollektivverkstäder varav fyra finns i Malmö.
 
I Skåne förstärks konstfältet av flera privata aktörer med verksamhet på hög internationell nivå och varje år arrangeras ett stort antal välbesökta konstrundor.
Utbildningsmöjligheter inom bildkonst- och formområdet erbjuds på både förberedande- och universitetsnivå i Lund och Malmö. Sedan 2010 har Lunds universitet dessutom rätt att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå. Tillgång till ateljéer, kollektivverkstäder, utställningsmöjligheter och nätverk samt närheten till kontinenten gör att många konstnärer också väljer att bosätta sig i regionen efter avslutad utbildning.
 
Här finns länkar till aktörer som på olika sätt arbetar med bildkonsten i Skåne:
  • Sidan uppdaterad
    Faktaägare: Jaana Järretorp
  • Kontakta Region Skåne

    • Postadress: Kultur Skåne, 205 25 Malmö Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö
    • Telefon: 040-675 37 50
    • Om cookies