Regionalt cancercentrum syd

Senaste Nytt

c

Nytt nyhetsbrev från RCC Syd

Vi publicera regelbundet nyhetsbrev som rör cancervården i södra sjukvårdsregionen. Ta del av det senaste nyhetsbrevet här.

s

Informationsträff om regeringens satsning på kortare väntetider

Lund, 5/2 2014. Läs mer och anmäl dig här

caplan

Här kan du hämta RCC Syds förslag till Regional cancerplan.

Den långsiktiga målsättningen med den utveckling planen beskriver är att minska antalet cancerfall, öka överlevnaden och förbättra livskvaliteten hos patienter med cancer. Här kan du hämta RCC Syds förslag till regional cancerplan, "Delar i en helhet".

Regional cancerplan

Regional cancerstrategi 2013-2015

Regional utvecklingsplan för cancervården i södra sjukvårdsregionen.

Här kan du hämta RCC Syds Regionala cancerstrategi 2013-2015.

 

 

 
 
 
 

Kontakta oss

Telefon: 046-275 21 83, för registerfrågor

Övriga frågor:  046-275 22 65

Besöksadress:

Byggnad 404

Medicon Village

Scheelevägen 2

223 81 LUND

Postadress:

RCC SYD

Scheelevägen 8

223 81 Lund

Epost: rccsyd@skane.se

Följ oss på MyNewsdesk
Klicka här
 • Sidan uppdaterad
  2014-12-17 av Jenny Patera jenny.patera@skane.se
  Faktaägare: Mef Nilbert
 • Kontakta Region Skåne

  • Besöksadress: Byggnad 404, Scheelevägen 2, Lund
  • Telefon: 046-27 52 265, för registerfrågor: 046-275 21 83
  • Om cookies