Regionalt cancercentrum syd

Senaste Nytt

c

Varje dag räknas!

Information om den nationella satsningen på att korta väntetiderna i cancervården. Ta del av information och material här.

x

Nyhetsbrev från RCC Syd

Vi publicera regelbundet nyhetsbrev som rör cancervården i södra sjukvårdsregionen. Ta del av det senaste nyhetsbrevet här.

caplan

Här kan du hämta RCC Syds Regionala cancerplan.

Den långsiktiga målsättningen med den utveckling planen beskriver är att minska antalet cancerfall, öka överlevnaden och förbättra livskvaliteten hos patienter med cancer. Här kan du hämta RCC Syds förslag till regional cancerplan, "Delar i en helhet".

b

Uppdaterade kvalitetsdata - fler diagnoser och nya parametrar.

Här kommer du direkt till kvalitetsdata. Nu finns nya diagnoser med.

 

 

 
 
 
 
  • Sidan uppdaterad
    2015-06-30 av Jenny Patera jenny.patera@skane.se
    Faktaägare: Mef Nilbert
  • Kontakta Region Skåne

    • Besöksadress: Byggnad 404, Scheelevägen 2, Lund
    • Telefon: 046-27 52 265, för registerfrågor: 046-275 21 83