Regionalt cancercentrum syd

Senaste Nytt

x

Nyhetsbrev från RCC Syd

Vi publicera regelbundet nyhetsbrev som rör cancervården i södra sjukvårdsregionen. Ta del av det senaste nyhetsbrevet här.

s

Informationsträff om regeringens satsning på kortare väntetider

Lund, 5/2 2014. Läs mer och anmäl dig här

caplan

Här kan du hämta RCC Syds Regionala cancerplan.

Den långsiktiga målsättningen med den utveckling planen beskriver är att minska antalet cancerfall, öka överlevnaden och förbättra livskvaliteten hos patienter med cancer. Här kan du hämta RCC Syds förslag till regional cancerplan, "Delar i en helhet".

b

Uppdaterade kvalitetsdata - fler diagnoser och nya parametrar.

Här kommer du direkt till kvalitetsdata. Nu finns nya diagnoser med.

Regional cancerplan

Regional cancerstrategi 2013-2015

Regional utvecklingsplan för cancervården i södra sjukvårdsregionen.

Här kan du hämta RCC Syds Regionala cancerstrategi 2013-2015.

 

 

 
 
 
 

Kontakta oss

Telefon: 046-275 21 83, för registerfrågor

Övriga frågor:  046-275 22 65

Besöksadress:

Byggnad 404

Medicon Village

Scheelevägen 2

223 81 LUND

Postadress:

RCC SYD

Scheelevägen 8

223 81 Lund

Epost: rccsyd@skane.se

Följ oss på MyNewsdesk
Klicka här
 • Sidan uppdaterad
  2015-01-20 av Jenny Patera jenny.patera@skane.se
  Faktaägare: Mef Nilbert
 • Kontakta Region Skåne

  • Besöksadress: Byggnad 404, Scheelevägen 2, Lund
  • Telefon: 046-27 52 265, för registerfrågor: 046-275 21 83
  • Om cookies